fbpx

Specialpædagogisk massage

For at forstå diagnosen ADHD, kan man forestille, sig at bevidstheden er vidt åben. Det er umuligt, at sortere alle informationer. Det handler om, at kunne lære at lukke af for informationerne, kunne sortere mellem de forskellige stimuli. Ved denne massage gives både klienten og pårørende redskaber til at takle hverdagen.

ADHD er ikke en undskyldning, det er en forklaring. Vi fikser ikke bagud, men giver mulighed for hjælp fremad.

Ved autisme, hvor udfordringerne varierer fra person til person, alt efter livsfaser og omgivelser, tilgår vi klienten med den største respekt og tilrettede pædagogik. Autisme kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne socialt samspil, social kommunikation, social forestillingsevne og adfærd og interesser.

Klienter under fanen psykisk sårbare har ikke andet end godt af en god og hjertevarm massage.

Massagen er godt for:

Fordele ved at modtage massage:

 • Man oplever sig set og bekræftet.
 • Man øger sit kropskendskab og selvfølelsen
 • Man får mulighed for afslapning og øget opmærksomhed
 • Man opnår øget koncentration
 • Man bliver mindre rastløs
 • Man bliver mere sikker på sig selv
 • Man bliver mindre aggressiv og mere tolerant overfor omgivelserne
 • Man oplever mindre ubehag og smerte
 • Man føler større tryghed og nærhed
 • Man føler sig mindre isoleret og utryg
 • Man bliver mindre nervøs
 • Det styrker motorikken og motivationen
Menu