fbpx

Somatic Experiencing ®

Den kropslige og psykiske balance kan genvindes efter Kriser, Chok og Traumer.

Overvældende oplevelser som vold, tab, ulykker, operationer, fald og familiære/sociale kriser påvirker kroppen og nervesystemet. Det kan hæmme livskvaliteten mange år efter.

Symptomer kan være:

  • PTSD (Posttraumatisk stressreaktion)
  • Hukommelsesvanskeligheder
  • Koncentrationsproblemer
  • Depressionstilstande
  • Kroniske smerter
  • Angst og fobier
  • Søvnbesvær

Det er muligt at hele følgerne af kriser, chok og traumer, uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden.

Chok og traumer bliver ofte “fasttrosset” i organismen, hvilket får os til at reagere som om faren stadig er til stede. vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde.

Med Somatic Experiencing ® metoden er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen. Terapeuten guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.

Somatic Experiencing ® metoden er udviklet af amerikaneren Dr. Peter Levine Ph.D. i medicinsk biofysik og psykologi. Han er i Danmark især kendt for bogen “Væk tigeren”, Borgen, 1998.

Peter Levine udviklede metoden bl.a. ud fra den overvældende energi, der ophobes i kroppen i livsfarlige situationer. Vi mennesker besidder de samme naturlige instinkter, som kan anvendes til at hele eftervirkningerne af chok og traumer.

Har det vækket din interesse, er det muligt at booke en tid hos vores behandler Eva Aalbæk-Nielsen på 20 20 01 80. Eva er uddannet Somatic Experiencing ® – Practitioner.

Du kan også læse mere her.

Menu